HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
  Tin hoạt động
Đại hội Công đoàn CS Phòng Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022

Từ lúc 14 giờ ngày 28.9/2017 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa đã diễn ra Đại hội CĐCS Phòng GDĐT. Đại biểu cấp trên về dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Nguyễn Ngọc Phụng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa, các đ/c Bí thư Chi bộ Phòng, Lãnh đạo Phòng GDĐT và 13 cán bộ đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch đoàn đã điều hành Đại hội tiến hành đầy đủ, đúng nguyên tắc và các thủ tục một đại hội Công đoàn cơ sở. Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ mới 2017-2022, Nghị quyết đã được tập thể biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% số đoàn viên tán thành.

Đ/c Nguyễn Ngọc Phụng đã có bài phát hiểu trong đó biểu dương thành tích mà Công đoàn CS Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã bẩu ra Ban chấp hành mới gồm 03 đ/c là Nguyễn Xuân Lộc, Trương thị Liễu và Châu Đình Hùng Sơn đồng thời Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu tham dự đại hội cấp thị xã sẽ được tổ chức vào tháng 02/2018. Đến 17 giờ cùng ngày Đại hội bế mạc trong không khí vui tươi, phấn khởi sẵn sàng thực hiện Nghị quyết đã thông qua. 

 


          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN