HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
  Tin giáo dục
Hội đồng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thông báo kết quả thi tuyển

Danh sách tất cả ứng viên tại đây

Bảng điểm từng ngạch (kích vào ngạch dưới đây để tải về xem)

1) Giáo viên mầm non

2) Giáo viên tiểu học

3) Giáo viên tiếng Anh tiểu học

4) Giáo viên Ngữ văn

5) Giáo viên Địa lý

6) Giáo viên tiếng Anh THCS

7) Giáo viên Toán

8) Giáo viên Vật lý

9) Giáo viên Hóa học

10) Giáo viên Mỹ thuật

11) Giáo viên Tin học

12) Giáo viên Tổng phụ trách Đội

13) Nhân viên Kế toán

14) Nhân viên Thư viện

15) Nhân viên Thiết bị

16) Nhân viên Y tế

17) Nhân viên Văn thư

 

 


 TIN VẮN
  Liên kết website

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG