Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

 HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
  Tin giáo dục
Quyết định v/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017 thuộc UBND thị xã Ninh Hòa.

THÔNG BÁO

Quyết định v/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017 thuộc UBND thị xã Ninh Hòa.

Danh sách thí sinh trúng tuyển.

Phòng GDĐT mời tất cả các thí sinh trúng tuyển có mặt tại Hội trường (tầng 2) Phòng GDĐT vào lúc 08 giờ ngày 09/01/2017 để họp chọn nhiệm sở. Thí sinh nào vắng mặt sẽ không được khiếu nại về sau./. 
  Tin hoạt động
Hội nghị CCVC Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa

Ngày 06/01/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017 tại cơ quan Phòng, chủ trì hội nghị gồm các đc Nguyễn Ta, Lê Quang Thạch và Nguyễn Xuân Lộc, thư ký có đc Hồ Quý Tưởng và Phạm Nhân Nghĩa. Sau phần nghi thức, Hội nghị đã thông qua các báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2016, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được đồng thời phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm những công tác chưa đạt theo tinh thần nghị quyết 2016 đã thống nhất. Hội nghị cũng đã thông qua Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, Báo cáo tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo của ban Thanh tra nhân dân, Phát động thi đua năm 2017 và ký cam kết thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2017. Hội nghị kết thức lúc 11 giờ 30 cùng ngày trong bầu không khí cở mở dân chủ, sẵn sàng bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Phòng GDĐT Ninh Hòa với thành tích cao hơn năm 2016.

 

 

 


          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN