NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 02/09/1945 - 02/09/2015)

 HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
  Tin giáo dục
Kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 528/KH-SGDĐT ngày 15/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực truyền thông, thay đổi thái độ, hành vi của giáo viên và học sinh về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học trên địa bàn năm 2015.

 

Chi tiết trong công văn đính kèm

 

 


  Tin hoạt động
Hội thi GVCN tiểu học giỏi cấp thị xã năm học 2014-2015

Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và nhiệm vụ năm học 2014-2015 ở cấp tiểu học và công văn số 686/PGDĐT- GDPT ngày 28/10/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi ở tiểu học cấp thị xã tổ chức hội thi vào 2 ngày 14 và 15/5/2015. Tham dự hội thi có 61 GVCN được lựa chọn từ 34 trường tiểu học trên toàn địa bàn thị  xã.

Kết quả hội thi có 49 GVCN tiểu học được công nhận là GVCN giỏi tỉ lệ 80,3% trong số đó có 07 GVCN được xếp loại xuất sắc thuộc các trường TH số 1 Ninh Đa, TH Ninh Hiệp 2, TH Ninh Diêm, TH Ninh Hiệp 3, TH Ninh Thượng, TH Ninh Thân. Các giải tập thể gồm 01 giải nhất thuộc TH Ninh Đa 1; giải Nhì thuộc về TH số 2 và TH số 3 Ninh Hiệp; giải Ba thuộc TH Ninh Diêm, Ninh Trung, Ninh Bình, Ninh thượng, Ninh Thân.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày và kết thúc thành công tốt đẹp, đã chọn được những cá nhân xuất sắc chuẩn bị cho kỳ thi cấp tỉnh sắp tới.


 TIN VẮN
  Liên kết website

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG