NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2014)  

 HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
  Văn bản mới
Công văn 304/PGDĐT_MN ngày 20/5/2014 về Kiểm tra công nhận PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2014

Thực hiện Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 505/SGD&ĐT-GDMN ngày 22/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo /v/ hướng dẫn kiểm tra công nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung (văn bản đính kèm)

Tải văn bản về tại đây để thực hiện.


 TIN VẮN
  Liên kết website

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG