Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Chuyên mục: Các bộ quy trình TTHC  
Ngày đưa tin: 28/12/2012    

Các quy trình ISO thuộc phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa

DANH MỤC TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008 

 

STT

Tên tài liệu

 

Mã số

 

Lần

 

ban hành

 

Ghi chú

1

2

3

4

 

I.                   THỦ TỤC THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

 

 

 

 

 

1.   

Chính sách chất lượng

CSCL

X

 

 

 

 

2.   

Mục tiêu chất lượng

MTCL

X

 

 

 

 

3.   

Sổ tay chất lượng

STCL

X

 

 

 

 

4.   

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-01

X

 

 

 

 

5.   

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-02

X

 

 

 

 

6.   

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-03

X

 

 

 

 

7.   

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

QT-04

X

 

 

 

 

8.   

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-05

X

 

 

 

 

9.   

Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa

QT-06

X

 

 

 

 

 

II.               CÁC QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

 

10.  

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

QT-07

X

 

 

 

 

11.  

Cấp bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học cơ sở

QT-08

X

 

 

 

 

12.  

Điều chỉnh nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở

QT-09

X

 

 

 

 

13.  

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở

QT-10

X

 

 

 

 

14.  

Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

QT-11

X

 

 

 

 

15.  

Gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

QT-12

X

 

 

 

 

16.  

Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

QT-13

X

 

 

 

 

17.  

Gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

QT-14

X

 

 

 

 

18.  

Cấp giấy phép trông giữ và quản lý việc học tập của học sinh tiểu học

QT-15

X

 

 

 

 hủy bỏ

19.  

Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

QT-16

X

 

 

 

 Thuộc trường thực hiện

20.  

Tiếp nhận chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT-17

X

 

 

 

 

21.  

Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước

QT-18

X

 

 

 

 

22.  

Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học cơ sở

QT-19

X

 

 

 

 

23.  

Cho phép thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-20

x

 

 

 

 

24.  

Cho phép sáp nhập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-21

X

 

 

 

 

25.  

Cho phép chia, tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-22

X

 

 

 

 

26.  

Cho phép trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ

QT-23

X

 

 

 

 

27.  

Cho phép giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục (theo đề nghị của nhà trường, nhà trẻ)

QT-24

X

 

 

 

 

28.  

Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-25

X

 

 

 

 

29.  

Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

QT-26

X

 

 

 

 

30.  

Cho phép sáp nhập trường tiểu học tư thục

QT-27

X

 

 

 

 

31.  

Cho phép chia, tách trường tiểu học tư thục

QT-28

X

 

 

 

 

32.  

Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ

QT-29

X

 

 

 

 

33.  

Cho phép giải thể trường tiểu học tư thục (theo đề nghị của trường)

QT-30

X

 

 

 

 

34.  

Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục

QT-31

x

 

 

 

 

35.  

Cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

QT-32

X

 

 

 

 

36.  

Cho phép sáp nhập trường trung học cơ sở tư thục

QT-33

X

 

 

 

 

37.  

Cho phép chia, tách trường trung học cơ sở tư thục

QT-34

X

 

 

 

 

38.  

Cho phép trường trung học cơ sở tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ

QT-35

X

 

 

 

 

39.  

Cho phép giải thể trường trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của trường)

QT-36

X

 

 

 

 

40.  

Chuyển đổi trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông) bán công, dân lập sang trường mầm non tư thục

QT-37

X

 

 

 

 

41.  

Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục

QT-38

X

 

 

 

 

 

 


Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN