Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

Chuyên mục: Giáo dục thường xuyên  
Ngày đưa tin: 22/10/2013    

Công văn số 738/SGDĐT-GDTX ngày 14/10/2013 ban hành công văn hướng dẫn khai thác tài liệu BDTX trên mạng

Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN