Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Chuyên mục: Giáo dục thường xuyên  
Ngày đưa tin: 22/10/2013    

Công văn số 738/SGDĐT-GDTX ngày 14/10/2013 ban hành công văn hướng dẫn khai thác tài liệu BDTX trên mạng

Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN