Chuyên mục: Cơ cấu tổ chức  
Ngày đưa tin: 22/07/2011    

Ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa

 

 

Trưởng phòng

NGUYỄN TA

 Số ĐT: 0582.232.298

 Số DĐ: 0905.278.106   


 

Phó Trưởng phòng

 NGUYỄN VĂN ÂU

 Số ĐT: 0583.846.726

Số DĐ: 0913.327.712


 Phó Trưởng phòng

 LÊ QUANG THẠCH

 Số ĐT: 0583.844.253

Số DĐ: 0913.424.186
Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN