Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)!

Chuyên mục: Văn bản Sở GD-ĐT  
Ngày đưa tin: 20/03/2014    

Hướng dẫn số 320/HD-SGD ĐT về quy trình đánh giá, hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN