Chuyên mục: Cơ cấu tổ chức  
Ngày đưa tin: 18/08/2011    

Công đoàn Ngành GD&ĐT thị xã Ninh Hòa

Chủ tịch

LÊ HỒNG TUYỂN

         Số ĐT: 0932.407.274               

 

     

 

Phó Chủ tịch

NGUYỄN XUÂN LỘC

       Số ĐT: 0988.853.390                                                                          

 


Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN