Chuyên mục: Chức năng, nhiệm vụ  
Ngày đưa tin: 02/10/2012    

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Ban hành bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa


Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN