Điều lệ trường học
Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh  
Đăng ngày: 22/02/2014

Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh

(Ban hành kèm theo Thông tư  số  55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

File đính kèmĐiều lệ trường Mầm non  
Đăng ngày: 02/07/2013

ĐIỀU LỆ

Trường mầm non

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày  07  tháng 4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Văn bản đính kèm

 


Điều lệ trường THCS 2011  
Đăng ngày: 01/05/2011

 ĐIỀU LỆ

Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Tải về tại đây

 


Điều lệ trường Tiểu học  
Đăng ngày: 14/02/2011

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Tải File đính kèm

 

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN