Thi Olympic tiếng Anh qua internet
Thi Olympic tiếng Anh trên Internet  
Đăng ngày: 06/02/2013

- Ngày 01/3/2013: 08h00: Họp Hội đồng coi thi.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn Âu

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT

Chủ tịch HĐ

2

Ngô Quang Linh

Chuyên viên Phòng GD&ĐT

Phó Chủ tịch HĐ

3

Nguyễn Ngọc Lập

PHT Trường THCS Chu Văn An

Phó Chủ tịch HĐ

4

Huỳnh Đức Hòa

GV Trường THCS Lê Hồng Phong

Thư ký

5

Lê Trung Hiếu

GV Trường THCS Chu Văn An

Giám thị

6

Nguyễn Trung Hải Hòa

GV Trường THCS Chu Văn An

Giám thị

7

Bùi Thanh Trung

GV Trường THCS Hùng Vương

Giám thị

8

Trần Minh Thọ

GV Trường THCS Trần Quang Khải

Giám thị

9

Nguyễn Thanh

NV Trường THCS Chu Văn An

Bảo vệ

10

Mai Thị Thu Hà

NV Trường THCS Chu Văn An

Phục vụ

11

Trần Thị Sang

NV Trường THCS Chu Văn An

Y tá

12

Trương Thị Liễu

Cán bộ Phòng GD&ĐT

Kế toán

- Ngày 02/3/2013: Thi theo lịch sau:

Ca thi

Thời gian

Lớp

Số lượng

Bắt đầu thi

Thời gian dự phòng

1

07h00 – 07h00

4

1

07h00

13h30 – 14h00

6

8

2

08h10 – 08h30

5

2

08h30

14h30 – 15h00

7

16

3

09h00 – 10h00

3

5

09h30

15h30 – 16h00

9

11

4

10h00 – 11h00

8

4

10h00

16h30 -17h00

 


Thi Tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013  
Đăng ngày: 03/12/2012

Thông báo thi Tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa.

 


Kết quả tạm thời thi Tiếng anh trên Internet năm học 2011-2012  
Đăng ngày: 16/02/2012

Phòng GD&ĐT thông tin đến các đơn vị kết quả tạm thời kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh trên Internet năm học 2011-2012 để tham khảo.


Kỳ thi HSG tiếng Anh trên Internet năm học 2011-2012  
Đăng ngày: 13/02/2012

Công văn về thi tiếng Anh trên internet IOE của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa.
          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN