Cơ cấu tổ chức
Chuyên viên, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa  
Đăng ngày: 24/03/2013

Ngô Quang Linh

Chuyên viên

Số ĐT: 01646212999

THCS

Nguyễn Xuân Lộc

Chuyên viên

Số ĐT: 0988853390Tiểu học

Nguyễn Lương Duyên

Cán sự


Thanh tra

Võ Văn Minh

Chuyên viên

Số ĐT: 0914417501

Kế toán trưởng

Châu Đình Hùng Sơn

Chuyên viên

Số ĐT:0905803507

Tổ chức

Hồ Quý Tưởng

Chuyên viên

Số ĐT:0935371114

Tổng hợp - Thi đua

Trương Thị Liễu

Cán bộ

Số ĐT:096669138377

Kế toán

Nguyễn Ngọc Vũ Nguyên

Chuyên viên

Số ĐT:0977441790

Kế toán

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   Công đoàn Ngành GD&ĐT thị xã Ninh Hòa  
Đăng ngày: 18/08/2011

Công đoàn Ngành GD&ĐT thị xã Ninh Hòa


Ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa  
Đăng ngày: 22/07/2011

Ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa.

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN