Văn bản Bộ GD-ĐT
Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/8/2015  
Đăng ngày: 27/10/2015

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

CT 3131 tại đây


Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia   
Đăng ngày: 19/03/2014

Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

TT đính kèmĐiều lệ hội thi GV dạy giỏi Mầm non  
Đăng ngày: 22/02/2014

             1. Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non (sau đây gọi tắt là Hội thi) quy định: nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham gia Hội thi; thẩm quyền tổ chức Hội thi; Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi.

2. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy trong trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (sau đây gọi chung là trường mầm non).

Chi tiết trong văn bản đính kèmThông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học  
Đăng ngày: 08/03/2013

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013.

Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

 

Tải TT 47/2012 tại đây

 


Thông tư 02/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh lớp 10   
Đăng ngày: 26/02/2013

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2013. Thông tư này thay thế Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Tải Quy chế  tại đâyThông tư 02/2013


Thông tư số 59/2012 quy định tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  
Đăng ngày: 26/02/2013

            Ngày 28/12/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn hành Thông tư số 59/2012/BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/02/2013.

Thông tư này thay thế Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học.

Thông tư số 59/2012/BGDĐT

Quy định ban hành kèm thông tư


          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN