Văn bản Sở GD-ĐT

Hướng dẫn số 320/HD-SGD ĐT về quy trình đánh giá, hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT  
Đăng ngày: 20/03/2014

Quy trình và thủ tục đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết trong file đính kèmCông văn 1435/SGDĐT-GDTrH ngày 12/11/2009  
Đăng ngày: 25/03/2013

 

      V/v tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học  thân thiện, học sinh tích cực”    

      Các đơn vị tải văn bản tại đây.              

 


Quy định số tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng  
Đăng ngày: 06/02/2013

Công văn số 140/SGD&ĐT-TCCB ngày 31/01/2013 quy định số tiết dạy của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Các đơn vị  tải công văn tại đây.


Công văn của Sở GD-ĐT Khánh Hòa về việc tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012-2013  
Đăng ngày: 02/10/2012

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1257/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2012 về việc hướng dẫn kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012-2013.

Tải công văn tại đâyCông văn hướng dẫn viết SKKN và Nghiên cứu KHSPUD năm học 2011-2012  
Đăng ngày: 16/02/2012

Công văn số 1587/SGDĐT ngày 20/12/2011 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc Hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012. Công văn này thay thế cho Công văn số 843/PGD&ĐT ngày 08/11/2011 của Phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa về việc hướng dẫn SKKN và nghiên cứu KHSPUD năm học 2011-2012.

Các đơn vị nghiên cứu thực hiện theo Công văn hướng dẫn của Sở.

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN