Văn bản Phòng GD-ĐT
Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2013-2014  
Đăng ngày: 15/10/2013

Thực hiện công văn số 6072/BGDĐT-CNTT ngày 04/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2013- 2014, công văn số 1195/SGDĐT-KT&KĐ ngày 03/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định CLGD, CNTT năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa tiếp tục hướng dẫn các đơn vị những nội dung sau:

 

 

1.   Đổi mới tư duy đầu tư theo công nghệ mới

 

Triển khai CNTT theo các công nghệ mới. Cụ thể là:  

 

- Tập trung: Một hệ thống máy chủ tập trung cấp Sở, cấp Phòng có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các trường học.

- Phần mềm trực tuyến: Các trường chỉ cần tên và mật khẩu truy cập vào mạng Internet để sử dụng, không cần cài đặt, bảo dưỡng.

 

- Không cần chuyên viên tin học để quản trị hệ thống, cài đặt phần mềm quản lý.

....................

Đọc tiếp trong văn bản đính kèmXét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Ninh Hòa năm học 2012-2013  
Đăng ngày: 13/09/2012

            UBND Thị xã Ninh Hòa đã ký quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 và kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Ninh Hòa năm học 2012-2013.

Các đơn vị tải văn bản về để thực hiện.


Công văn số 1003/PGD-ĐT về hội thi giáo viên dạy giỏi thị xã Ninh Hòa  
Đăng ngày: 21/02/2012

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1091/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2011 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012;

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Phòng GD&ĐT Ninh Hòa,

Phòng GD&ĐT Ninh Hòa hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2011-2012 như sau:

Xem tệp đính kèm 

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN