Tài nguyên Giáo dục
Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015  
Đăng ngày: 20/04/2015
Văn bản của Sở GDĐT Khánh Hòa tại đây

 

 


Đề thi và đáp án thi HSG máy tính cầm tay năm học 2014-2015  
Đăng ngày: 29/09/2014

Đề thi và đáp án môn máy tính cầm tay tải về dưới đây:

1) Đề thi Máy tính cầm tay

2) Đáp án


Văn bản triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015  
Đăng ngày: 29/09/2014

Hầu hết các môn học đã có văn bản hướng dẫn thực hiện. Tải về tại đây.Địa chỉ tải các phần mềm của Bộ GDĐT  
Đăng ngày: 17/09/2013

Địa  chỉ tải các phần mềm của Bộ GDĐT

http://edu.net.vn/media/p/424679.aspx


Đề thi HSG máy tính cầm tay năm học 2012-2013  
Đăng ngày: 24/11/2012

Đề thi HSG máy tính cầm tay năm học 2012-2013

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN