Văn bản chỉ đạo
Nghị đinh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ  
Đăng ngày: 19/03/2014

1. Nghị định này quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

2. Nghị định này không điều chỉnh:

a) Thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

b) Thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.

Toàn văn bản NĐQuyết định BCĐ ISO Phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa  
Đăng ngày: 28/12/2012

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo TCVN ISO 9001:2008.

Tập tin đính kèm

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN