Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)!

Các bộ quy trình TTHC
Thủ tục hành chính theo QĐ 2430/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND Tỉnh Khánh Hòa  
Đăng ngày: 28/11/2016

Thủ tục hành chính theo QĐ 2430/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND Tỉnh Khánh Hòa 

Xem chi tiết tại đây

 


Các quy trình TTHC đã sửa đổi  
Đăng ngày: 22/03/2016

 

1.   

Cấp giấy phép trông giữ và quản lý việc học tập của học sinh tiểu học

QT-15

X

 

 

 

 

 

 

Bãi bỏ

2.   

Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

QT-16

X

 

 

 

Bãi bỏ

3.   

Tiếp nhận chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT-17

X

 

 

 

 

4.   

Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước

QT-18

X

 

 

 

 

5.   

Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học cơ sở

QT-19

X

 

 

 

 

 

 


Các quy trình ISO thuộc phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa  
Đăng ngày: 28/12/2012

Danh mục các quy trình thực hiện theo TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa.

Nội dung chi tiết các quy trình thủ tục hành chính thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện:

STT

Tên tài liệu

Mã số

Lần  ban hành

Ghi chú

1

2

3

4

 

I.                   THỦ TỤC THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

 

 

 

 

 

1.   

Chính sách chất lượng

CSCL

X

 

 

 

 

2.   

Mục tiêu chất lượng

MTCL

X

 

 

 

 

3.   

Sổ tay chất lượng

STCL

X

 

 

 

 

4.   

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-01

X

 

 

 

 

5.   

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-02

X

 

 

 

 

6.   

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-03

X

 

 

 

 

7.   

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

QT-04

X

 

 

 

 

8.   

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-05

X

 

 

 

 

9.   

Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa

QT-06

X

 

 

 

 

 

II.               CÁC QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

 

10.  

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

QT-07

X

 

 

 

 

11.  

Cấp bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học cơ sở

QT-08

X

 

 

 

 

12.  

Điều chỉnh nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở

 

Mẫu đơn xin điều chỉnh Bằng tốt nghiệp

QT-09

X

 

 

 

 

13.  

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở

 

Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng TN THCS

QT-10

X

 

 

 

 

14.  

Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

 

Bộ hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm

QT-11

X

 

 

 

 

15.  

Gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

QT-12

X

 

 

 

 

16.  

Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

 

Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường

QT-13

X

 

 

 

 

17.  

Gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

QT-14

X

 

 

 

 

18.  

Cấp giấy phép trông giữ và quản lý việc học tập của học sinh tiểu học

QT-15

X

 

 

 

 bãi bỏ

19.  

Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

QT-16

X

 

 

 

 

20.  

Tiếp nhận chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT-17

X

 

 

 

 

21.  

Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước

QT-18

X

 

 

 

 

22.  

Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học cơ sở

QT-19

X

 

 

 

 

23.  

Cho phép thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-20

x

 

 

 

 

24.  

Cho phép sáp nhập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-21

X

 

 

 

 

25.  

Cho phép chia, tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-22

X

 

 

 

 

26.  

Cho phép trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ

QT-23

X

 

 

 

 

27.  

Cho phép giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục (theo đề nghị của nhà trường, nhà trẻ)

QT-24

X

 

 

 

 

28.  

Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-25

X

 

 

 

 

29.  

Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

QT-26

X

 

 

 

 

30.  

Cho phép sáp nhập trường tiểu học tư thục

QT-27

X

 

 

 

 

31.  

Cho phép chia, tách trường tiểu học tư thục

QT-28

X

 

 

 

 

32.  

Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ

QT-29

X

 

 

 

 

33.  

Cho phép giải thể trường tiểu học tư thục (theo đề nghị của trường)

QT-30

X

 

 

 

 

34.  

Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục

QT-31

x

 

 

 

 

35.  

Cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

QT-32

X

 

 

 

 

36.  

Cho phép sáp nhập trường trung học cơ sở tư thục

QT-33

X

 

 

 

 

37.  

Cho phép chia, tách trường trung học cơ sở tư thục

QT-34

X

 

 

 

 

38.  

Cho phép trường trung học cơ sở tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ

QT-35

X

 

 

 

 

39.  

Cho phép giải thể trường trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của trường)

QT-36

X

 

 

 

 

40.  

Chuyển đổi trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông) bán công, dân lập sang trường mầm non tư thục

QT-37

X

 

 

 

 

41.  

Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục

QT-38

X

 

 

 

 

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN