Các bộ quy trình TTHC
Bộ Quy trình thủ tục hành chính theo QĐ số 2430/QĐ-UBND ngày 17/8/2016  
Đăng ngày: 09/05/2017

 Bộ Quy trình được ban hành ngày 12/12/2016 (bấm vào để tải về xem)

 QT-01

 Thành lập nhà trường, nhà trẻ                                                                                          

 QT-02

 Cho phép họat động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

 QT-03

 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ
 QT-04  Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
 QT-05  Cho phép thành lập trường tiểu học
 QT-06  Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
 QT-07  Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
 QT-08  Giải thể trường tiểu học
 QT-09  Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
 QT-10  Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
 QT-11  Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
 QT-12  Thành lập, cho phép thành lập trường THCS
 QT-13  Cho phép hoạt động trường THCS
 QT-14  Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
 QT-15  Giải thể trường trung học cơ sở
 QT-16  Chuyển đổi CSGDMN bán công sang CSGDMN dân lập
 QT-17  Chuyển đổi CSGDMN bán công sang CSGDMN công lập
 QT-18  Chuyển trường đối với học sinh THCS
 QT-19  Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
 QT-20  Cho phép họat động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
 QT-21  Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
 QT-22  Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
 QT-23  Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
 QT-24  Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
 QT-25  Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập 
 QT-26  Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục
 QT-27  Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
 QT-28  Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập
 QT-29  Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập GD, XMC
 QT-30  Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD mầm non
 QT-31  Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
 QT-32  Chuyển trường đối với HS tiểu học
 QT-33  Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
 QT-34  Công nhận PCGDMN cho trẻ 5 tuổi
 QT-35  Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép DH thêm cấp THCS
 QT-36  Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho MG 3,4 tuổi

 


Thủ tục hành chính theo QĐ 2430/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND Tỉnh Khánh Hòa  
Đăng ngày: 28/11/2016

Thủ tục hành chính theo QĐ 2430/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND Tỉnh Khánh Hòa 

Xem chi tiết tại đây

 

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN